De partner in verslaglegging voor
toonaangevende ondernemingen in Europa

Narrative Labs was een van de eerste communicatiespecialisten die Engelstalige verslaglegging aanbood op het Europese vasteland. Inmiddels mogen we al weer jarenlang enkele van Europa’s meest invloedrijke Europese ondernemingen tot onze klanten rekenen. Hierbij gaat het om beursgenoteerde bedrijven, het MKB, maar ook om non-profitorganisaties. Samen ontwikkelen we goed geschreven, weloverwogen effectieve jaar- en ESG-verslagen, die zowel voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders als aan de wettelijk vereisten.

Aan de hand van uw specifieke vragen, helpen we u met alle facetten van uw rapportages, vanaf het eerste advies tot het schrijven en ontwerpen. We zijn er ook om u wegwijs te maken in de continu veranderende regelgeving rond jaarverslagen en ESG-rapporten. Daarbij gaat het ook om het instrumentarium dat nodig is om te kunnen voldoen aan de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU.

De partner in verslaglegging voor
toonaangevende ondernemingen in Europa

Narrative Labs was een van de eerste communicatiespecialisten die Engelstalige verslaglegging aanbood op het Europese vasteland. Inmiddels mogen we al weer jarenlang enkele van Europa’s meest invloedrijke Europese ondernemingen tot onze klanten rekenen. Hierbij gaat het om beursgenoteerde bedrijven, het MKB, maar ook om non-profitorganisaties. Samen ontwikkelen we goed geschreven, weloverwogen effectieve jaar- en ESG-verslagen, die zowel voldoen aan de verwachtingen van de stakeholders als aan de wettelijk vereisten.

Aan de hand van uw specifieke vragen, helpen we u met alle facetten van uw rapportages, vanaf het eerste advies tot het schrijven en ontwerpen. We zijn er ook om u wegwijs te maken in de continu veranderende regelgeving rond jaarverslagen en ESG-rapporten. Daarbij gaat het ook om het instrumentarium dat nodig is om te kunnen voldoen aan de CSRD of Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU.

CSRD reporting Esg reporting

Wat we doen

  • Geïntegreerde rapportages en jaarverslagen
  • Duurzaamheids- en ESG-rapporten
  • Toesnijden op de CSRD- en GRI-richtlijnen, etc.
  • Analyse CSRD-gap
  • Begeleiding bij materialiteitsbeoordelingen en interactie met stakeholders
  • ESG-communicatie: duurzame strategieën, routekaart naar netto nul-uitstoot, SBTi-validatie
  • Ondersteuning bij investor relations: halfjaarberichten, winstaankondigingen, persberichten, AVA-ondersteuning
  • Rapporten vertalen (Nederlands – Engels)
  • Ontwerp en datavisualisatie

Reacties van onze klanten

“Het team van Narrative Labs heeft van begin tot eind een service van topkwaliteit geleverd. Ze ordenen complexe onderwerpen op een pakkende manier en gaan tijdens het hele proces op een zeer professionele wijze te werk. Het eindrapport was een mix van boeiende storytelling en uitstekende financiële en technische kennis. Wij zullen zeker opnieuw van de diensten van Narrative Labs gebruik maken!”

Simon Theeuwes

Interim Senior Manager, Investor Relations, Vastned

Tijdens de ESG-rapportage van Stahl schoof Narrative Labs op een cruciaal moment aan. We waren net begonnen met de voorbereidingen voor de CSRD. Bij de verschillende stappen in het proces kregen we ondersteuning van het team. Ze hielden toezicht op de contentcreatie en de planning en gaven advies over specifieke onderdelen, zoals dubbele materialiteit. Narrative Labs ziet verslaglegging als iets dat je samen doet, ze denken met ons mee zodat elk rapport zo optimaal mogelijk wordt.”

 

Ingrid Weijer

CSRD Reporting Manager, Stahl

“Narrative Labs maakt deel uit van het kernteam dat ons jaarverslag schrijft en redigeert. Ze zijn erg flexibel en enthousiast, gewend om onder druk te presteren en kunnen anticiperen op plotseling (extern veroorzaakte) gewijzigde standpunten of reacties. We vertrouwen erop, voor 100%, dat we samen met Narrative Labs ieder jaar het rapport krijgen dat we voor ogen hadden.””

 

Marianne de Bie

Former Senior Advisor, Corporate Affairs, Royal Schiphol Group

Zo gaan we te werk

Onze processen kunnen volledig worden toegesneden op uw vraag. We bieden een volledige rapportage aan: van het eerste concept tot de content, van het ontwerp tot de eindpublicatie. We verzorgen ook standalone-services. We sluiten dan alleen aan bij uw rapportagecyclus op die punten waar dat nodig is.

Kijk hier voor onze volledige lijst met services

Werk met
ons.